Miljö och Kvalité

GLOBUS jobbar målmedvetet och kontinuerligt med dessa frågor. För att lyckas i all verksamhet man företar sig är detta nyckeln till framgång. Vi utför uppdragen i huvudsak med egna bilar och egen personal för att kunna säkerställa hög kvalité på utförda arbeten.

 

GLOBUS är en transportör, ej en speditör, som ej hyr in transportresurser från andra företag. Vi har därmed total kontroll att våra uppdrag utförs med hög kvalité och att miljöhänsyn tas enligt våra fastställda mål.

Vi äger själva våra lastbilar utrustade för flytt. Vi arbetar ständigt på att uppdatera vår fordonsflotta med så nya och miljövänliga bilar som möjligt.

Vi utför flyttar från den lilla ”enkla” i närområdet till den mer komplicerade flytten till ett annat land, ja kanske till en annan världsdel. I bägge fallen ställs krav på vår organisation för att kostnadseffektivt utföra arbetet och samtidigt ta hänsyn till miljö och kvalitets aspekter.

Arbetsbeskrivningar, avvikelserapporter, instruktioner för arbetsmoment, fordonskontroll, rätt utrustning osv. Allt är dokumenterat och följs upp kontinuerligt.

GLOBUS har policys för arbetsmiljö, miljö, kvalité och trafiksäkerhet. Kontrollfunktioner är upprättade inom företaget så att dessa uppföljs.

Samtliga C-korts chaufförer på GLOBUS genomgår Heavy Eco Driving utbildning. Denna utbildning innebär att tekniken för körning anpassas för att minimera bränsleförbrukning för att minska emissioner/ utsläpp.

 

Vad vi gör

Inköp av däck

Vid inköp av däck tas hänsyn till HA oljor. Hög aromatiska oljor är restprodukter vid framställning av olja. Denna typ av oljor är mycket skadliga på miljön. Vi på GLOBUS köper däck utan dessa oljor.

Samlastningar

Vi har flera transportledare som dagligen söker de optimala lösningarna för att undvika att onödiga mil körs och därmed minimera utsläpp.

Material

Våra kartonger är framtagna av leverantörer som har ett stort miljötänkande och medvetenhet. Kartongerna återvinns och används flera gånger. Packningsmaterial och annat förbrukningsmaterial är noggrant kontrollerat och valt ur aspekten ”bästa miljöval”.

Leverantörer / inköp

GLOBUS kräver av våra samarbetspartner bedriver ett aktivt miljöarbete. Vid inköp av tjänster eller produkter krävs specifikation på varans innehåll.

Sopsortering

Denna sker på kontoret och vår terminal. Dokumenterade instruktioner finns och kontinuerlig utbildning bedrivs.